ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 2002, είναι Επιστημονική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή και έρευνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, των ΤΠΕ κλπ, προωθούν εμπράκτως τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης, προωθούν τον σκοπό της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σε κάθε μορφή δια βίου εκπαίδευσης, δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες μορφές εναλλακτικής εκπαίδευσης

e-mail
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ